Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1267

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1304

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1308

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1336

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3456

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3463

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3476

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/westcountryriverstrust.org.uk/fishtrail.org/wp-content/themes/aarc-project/functions.php on line 262
FishTrail » The History of Fishing in Soca

The History of Fishing in Soca

Zgodovina
Ribolov ima na Tolminskem dolgo tradicijo. Posočje je staro naselitveno območje, o čemer pričajo številna arheološka najdišča. Za ribiče so zanimive najdbe, ki pričajo, da so ljudje že v prazgodovini lovili ribe v Soči in pritokih. Pod Kozlovim robov v Tolminu je bil izkopan kovinski trnek, ki je datiran v 8. stoletje pred našim štetjem. Na Tonecovem gradu pri Kobaridu je bil najden trnek iz 6. stoletja. Prvi pisni viri o ribolovu so iz Srednjega veka.

History
The history of fishing is long in the Soca valley. The valley is an ancient settlement area which is shown in numerous archeological sites. There are several artifacts which show, that man has fished in the Soca and tributaries in prehistoric times. Archeologists found an ancient metal hook in a grave near Tolmin dated to 8 century BC. There are several hooks from Tonecov grad near Kobarid from the 6 century AD. The first written records of fishing date back to the Middle ages.

Bravničar
Jože Bravničar iz Tolmina je bil prvovezalec edine originalne nemške muhe, ki je znana pod imenom Behmova muha (Behmfliege). Leta 1910 je v Tolmin prispel zdravnik dr. Behm, ki je s sabo prinesel dve muharici. Pri ribolovu na Tolminki je srečal domačina g. Bravničarja, ki je lovil s svojimi muhami. Behma je navdušila muha, vezana iz enega samega petelinjega peresa, ki jo je opisal kot »monstrum«. Behm je opazil trpežnost in učinkovitost muhe, ki jo je Bravničar uporabljal kot mokro muho. Behm je muho dodelal in spremenil v suho muho.

Bravničar
Jože Bravničar from Tolmin was the original tier of the famous German Behm’s fly (Behmfliege). Dr. Behm arrived in Tolmin in 1910 with two fly rods. Fishing the Tolminka he met a local fisherman, Mr. Bravničar, who fished with his own flies. Behm was impressed by the fly Bravničar tied from a single cock feather. He described the fly as a monster, but was impressed by the durability and effectiveness of the fly. Bravničar used the fly as a wet fly, while Behm improved the pattern and changed it into a dry fly.

Fratnik
Marjan Fratnik je bil rojen 1919 na Mostu na Soči. Muharit se je naučil od očeta in drugih gostujočih muharjev. Leta 1977 je obiskal trgovino g. Rindelbaschera v Švici, ki je zagovarjal uporabo CDC muh, in kupil nekaj njegovih muh. Muhe so bile odlične vendar zelo krhke, saj so razpadle po ribi ali dveh. Fratnik je z eksperimentiranjem poskušal rešiti to težavo in v procesu razvil svojo muho Fratnik Fly. Muha je preprosta za vezanje, trpežna, dobro vidna in zelo učinkovita.

Fratnik
Marjan Fratnik was born in Most na Soči in 1919. He learned fly fishing from his father and other visiting anglers. In 1977 he visited Mr. Rindelbascher’s shop in Switzerland, who was a big advocate of CDC, and bought some of his flies. The flies were excellent but fragile and fell apart after a fish or two. Fratnik experimented and tried to find a solution to this problem. The end product of his work is his own pattern – Fratnik Fly, which is easy to tie, durable, visible and very effective.

Slovenski šaš & Gammarus
Slovenska šola muharjenja je poleg naštetih proizvedla še dve zelo znani muhi. Dr. Božidar Voljč je prvi razvil in svetu v knjigi Muharjenje leta 1980 predstavil svojo verzijo ločnice (šaša). Posebnost Voljčeve muhe je, da je peresa lepil na tanko mrežico ali hlačno nogavico iz najlona. Tako utrjena peresa se potem uporabi za telo muhe. Način vezanja je hitro postal znan po svetu in takšna muha je dobila ime »slovenski« šaš. Na osnovi tega je nastala Seria Slovenica, ki združuje 10 ribolovno najbolj uporabnih šašev v Evropi. Ivo Kajžnik je avtor realistične muhe postranice (Gammarus pulex), ki je znana pod imenom epoksii gammarus.

Slovenski šaš & Gammarus
The Slovenian school of fly fishing produced two other well know patterns. Dr. Božidar Voljč developed and presented his own version of sedge in the book Fly Fishing (1980). The specialty of the pattern is that feathers were glued to a thin net or nylon sock. These reinforced feathers were used for the body of the fly. The novelty spread quickly in fly fishing circles and became known as Slovenian sedge. On the basis of this Seria Slovenica, which includes 10 most useful sedge patterns in Europe, was created. Ivo Kajžnik was the author of the realistic fresh water shrimp pattern (Gammerus pulex). The pattern became known as epoxy gammarus.